We have updated our Terms of Use and Privacy Notice. Please read each one carefully. Your continued use of Modern Health’s websites and app constitutes your consent to the updated Terms of Use and Privacy Notice.

Informacja o ochronie prywatności firmy Modern Health

Data wejścia w życie: 30 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022 r.

Modern Life Inc. i jej spółki stowarzyszone (dalej „Modern Health”, „my”, „nasze”, „nas”) szanują prywatność użytkownika.  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje rodzaje informacji, które zbieramy o użytkownikach (dalej „użytkownik”) naszych produktów i usług, w tym między innymi o korzystaniu przez nich z witryny www.modernhealth.com, wszelkich innych witryn internetowych firmy Modern Health lub aplikacji mobilnych udostępnianych użytkownikowi przez firmę Modern Health lub innych elementów, które przekierowują do niniejszej Informacji o ochronie prywatności (dalej „Usługi”), w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i komu je udostępniamy.  Opisujemy również prawa, jakie mogą przysługiwać użytkownikowi i jak użytkownik może się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.  ‍

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i naszym Regulaminem.  Aby uzyskać więcej informacji o sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, należy skorzystać z poniższych łączy, aby przejść do następujących punktów:


 1. Czego dotyczy niniejsza Informacja o ochronie prywatności
 2. Rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe
 4. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe
 5. Międzynarodowe transfery danych
 6. W jaki sposób chronimy dane osobowe
 7. Przechowywanie danych osobowych
 8. Osoby nieletnie
 9. Podstawa prawna przetwarzania
 10. Prawa osób, których dane dotyczą
 11. Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności
 12. Kontakt
 13. Konsumenci w stanie Kalifornia

1. Czego dotyczy niniejsza Informacja o ochronie prywatności
Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych użytkownika, które obejmują informacje mogące umożliwiać identyfikację tożsamości użytkownika, i które zbieramy podczas kontaktów użytkownika z naszymi Usługami lub które z nich wynikają. Przykłady danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, adres lub identyfikator internetowy, który może umożliwić identyfikację tożsamości użytkownika (np. adres IP).  W zależności od miejsca zamieszania lokalne przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą inaczej definiować dane osobowe. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy wszystkich rodzajów danych osobowych określonych w lokalnych przepisach dotyczących ochrony prywatności obowiązujących użytkownika. 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie dotyczy:

 • Informacji medycznych i dotyczących leczenia gromadzonych przez naszą sieć certyfikowanych trenerów i licencjonowanych terapeutów (dalej „Usługodawcy”) w trakcie sesji coachingowych lub terapeutycznych. Ponieważ informacje te uznaje się za chronione informacje zdrowotne („ChIZ”) i są one regulowane przez Ustawę o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (ang. Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA”), będzie względem nich obowiązywać Informacja o praktykach w zakresie ochrony prywatności (ang. Notice of Privacy Practices, „NPP”), w której wyjaśniono, w jaki sposób używa się i ujawnia ChIZ oraz jakie prawa są z nimi związane. 
 • Witryn internetowych lub usług osób trzecich, do których może przekierowywać nasza Usługa.  Wszelkie informacje, które użytkownik przekazuje tym osobom trzecim, są kontrolowane przez te osoby trzecie i podlegają ich politykom ochrony prywatności.  Zachęcamy do uważnego zapoznania się z ich politykami prywatności przed przekazaniem im swoich danych.
 • Mogą istnieć pewne elementy lub oferty, które posiadają własne informacje o ochronie prywatności i w takim przypadku obowiązują postanowienia tych informacji o ochronie prywatności.  

2. Rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych
Gromadzimy i generujemy różne rodzaje danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Usług lub się z nimi kontaktuje. Kategorie i źródła danych osobowych, które gromadzimy i generujemy na temat użytkownika, mogą obejmować: 

 • Dane demograficzne i kontaktowe: dane demograficzne i kontaktowe przekazywane nam przez użytkownika. Na przykład możemy gromadzić informacje, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu i faksu.
 • Informacje o koncie internetowym lub koncie innego rodzaju: nazwa użytkownika lub adres e-mail i odpowiednie hasła, pytania weryfikacyjne i inne informacje potrzebne do umożliwienia dostępu do niektórych elementów naszych Usług, które wymagają rejestracji i/lub logowania.
 • Tworzenie konta i wprowadzenie: po utworzeniu konta użytkownika gromadzimy informacje, które umożliwiają rejestrację i rozpoczęcie korzystania z naszych produktów i Usług, takie jak imię i nazwisko, firma, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), lokalizacja, preferowane hasło i podstawowy język. 
 • Formularze internetowe i wnioski: informacje przesyłane nam przez użytkownika za pośrednictwem formularzy interaktywnych lub internetowych dostępnych w ramach naszych Usług. Na przykład użytkownik może skontaktować się z nami, przesłać opinię, poprosić o dodatkowe informacje na temat produktu lub Usługi, zapisać się do otrzymywania wiadomości e-mail lub innego rodzaju biuletynu albo skontaktować się z nami w sprawie pytania lub wątpliwości.
 • Witryny internetowe: informacje, takie jak nazwa użytkownika i hasło, umożliwiające wejście do niektórych sekcji naszych witryn internetowych lub Usług, unikalne identyfikatory, informacje o preferencjach (takie jak preferencje marketingowe), typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, pliki przeglądane w naszej witrynie, system operacyjny, znacznik daty/godziny oraz dane przeglądania i inne informacje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć poniżej w podpunkcie Technologie śledzenia.
 • Aplikacje mobilne: niektóre z naszych Usług są dostępne jako aplikacje mobilne lub witryny mobilne, z których użytkownik może korzystać na swoim urządzeniu mobilnym. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do naszych Usług i korzystania z nich, możemy ponadto gromadzić informacje dotyczące urządzenia mobilnego, w tym identyfikator urządzenia, typ urządzenia, typ sprzętu, adres kontroli dostępu do mediów („MAC”), wersję mobilnego systemu operacyjnego, rodzaj platformy używanej do uzyskiwania dostępu do Usług lub ich pobierania, informacje o lokalizacji i informacje o sposobie użytkowania urządzenia i korzystania z Usług. Należy pamiętać, że nie wszystkie nasze Usługi mobilne przekierowują do niniejszej Informacji o ochronie prywatności, dlatego przed skorzystaniem z Usług mobilnych należy zapoznać się z odpowiednią informacją o ochronie prywatności.
 • Informacje o urządzeniu: możemy gromadzić informacje o urządzeniach, takie jak adresy protokołu internetowego („IP”), dane dziennika, komunikaty o błędach, typ urządzenia, model sprzętu, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzeń i informacje o sieci komórkowej. Na przykład zbieramy od użytkownika adresy IP podczas logowania do Usługi w ramach naszych funkcji logowania i zabezpieczeń. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do naszych Usług i korzystania z nich, możemy ponadto gromadzić informacje o urządzeniu mobilnym. Możemy również zestawiać ze sobą informacje, które zbieramy z różnych urządzeń użytkownika, aby pomóc sobie w świadczeniu spójnych Usług na różnych urządzeniach użytkownika.
 • Dane dziennika: szczegółowe informacje na temat użytkowania naszych Usług, w tym adres (lub adres URL) witryny przekierowującej, odwiedzane i użytkowane strony lub funkcje, rodzaj przeglądarki, wprowadzane hasła wyszukiwania i klikane elementy. Możemy również tworzyć statystyki użytkowania i monitorować ruch użytkownika lub sposób interakcji z naszymi Usługami.
 • Adresy protokołu internetowego (IP): adresy protokołu internetowego (IP) to unikalne identyfikatory automatycznie przypisywane do każdego komputera podczas logowania do Internetu. Zasadniczo zbieramy informacje o adresie IP od odwiedzających korzystających z Usług lub kontaktujących się z Usługami i rejestrujemy je w celu administrowania systemem. W niektórych opisanych poniżej przypadkach i w razie wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie określonych rodzajów plików cookie, możemy również wykorzystywać adresy IP do wyświetlania reklam w witrynach internetowych osób trzecich dotyczących naszych Usług, które mogą zainteresować użytkownika w oparciu o sposób korzystania z Usług lub interakcje z nimi. Użytkownik zawsze może zmienić swoje ustawienia plików cookie lub poszczególne ustawienia przeglądarki.
 • Informacje o lokalizacji: informacje o lokalizacji użytkownika mogą być gromadzone na różne sposoby, w zależności od tego, w jaki sposób korzysta on z naszych Usług lub wchodzi z nimi w interakcje. Na przykład informacje o lokalizacji mogą pochodzić z adresu IP użytkownika, informacji o lokalizacji związanych z korzystaniem z urządzenia, wyboru kraju lub lokalizacji bądź innych elementów i treści naszych Usług opartych na lokalizacji.
 • Informacje zdrowotne: jeśli użytkownik korzysta z określonych rodzajów naszych Usług, możemy gromadzić informacje o zdrowiu lub schorzeniach oraz leczeniu użytkownika, które w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika mogą być uznawane za wrażliwe dane osobowe (w tej sytuacji mogą obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące ochrony prywatności i polityki prywatności). 
 • Informacje o postępach: możemy również gromadzić informacje o postępach użytkownika w korzystaniu z Usługi, ale tylko wtedy, gdy zdecyduje się on na przekazanie nam tych informacji. Informacje o postępach mogą być wykorzystywane do personalizacji Usług. Informacje te mogą obejmować odpowiedzi na quizy zdrowotne, ankiety lub inne zadania. 
 • Kontakty biznesowe: informacje pochodzące z wniosków, komunikatów i relacji biznesowych, które łączą nas z użytkownikiem lub firmą/organizacją, dla której użytkownik pracuje/pracował lub z którą jest powiązany. Może to obejmować stanowisko, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, numer faksu i adres), informacje o produktach lub Usługach, które interesują użytkownika lub które on od nas zakupił, lub które my zakupiliśmy od użytkownika lub jego firmy/organizacji, oraz inne informacje potrzebne do weryfikacji zdolności użytkownika do prowadzenia z nami interesów. 
 • Dane finansowe i dotyczące płatności: w pewnych okolicznościach możemy zbierać informacje o płatnościach. W przypadku dokonywania zakupu kartą kredytową możemy gromadzić informacje niezbędne do przetworzenia transakcji kartą kredytową, takie jak typ, numer i data ważności karty kredytowej. Firma Modern Health prześle standardowe transakcje do planów zdrowotnych dla Usług oraz zbierze współpłatności od hospitalizowanych członków. Firma Modern Health wystawi również faktury pracodawcom, którzy są jej klientami, za oferowanie Usług firmy Modern Health ich pracownikom.  
 • Media społecznościowe: nasze Usługi mogą przekierowywać do naszych stron lub kont w sieciach mediów społecznościowych osób trzecich (dalej „media społecznościowe”), ale nasze Usługi nie wykorzystują wtyczek mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się skontaktować z nami przy pomocy mediów społecznościowych, możemy gromadzić publikowane lub przesyłane przez niego informacje. Należy pamiętać, że informacje te podlegają również politykom prywatności odpowiednich firm oferujących usługę mediów społecznościowych.  
 • Fora i blogi: niektóre Usługi mogą przekierowywać do blogów lub forów (dalej „fora”), których właścicielem lub operatorem może, ale nie musi być firma Modern Health. Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w dyskusji na forum, możemy gromadzić informacje przesyłane przez niego na forum. Należy pamiętać, że takie informacje mogą również podlegać politykom prywatności odpowiednich firm oferujących usługę forów. 
 • Nagrywanie materiałów wideo i zdjęcia: jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z określonych części naszych Usług, które obejmują wideo i/lub fotografię, zbierzemy od niego te dane osobowe w celu świadczenia żądanych przez niego Usług. 
 • Korzystanie z Usług: w trakcie korzystania z Usług gromadzimy dodatkowe informacje przekazywane nam przez użytkownika, takie jak preferencje dotyczące naszych Usługodawców, poziom zaangażowania w różne rodzaje Usług, możliwość dopasowania do naszych Usługodawców, preferencje dotyczące komunikacji (np. język, numer telefonu, adres e-mail), informacje związane z dopasowaniem do Usługodawców, informacje dotyczące udziału użytkownika w naszych sesjach grupowych/webinariach (kręgach) oraz informacje związane z planowaniem i realizacją wizyt u Usługodawców, takie jak data sesji, godzina, status i frekwencja. 
 • Informacje o osobach zależnych: możemy również gromadzić informacje o wszelkich osobach zależnych, które użytkownik zaprosi do korzystania z Usług, takie jak imiona i nazwiska osób zależnych, daty urodzenia, podstawowy język, adres e-mail, lokalizacja, związek użytkownika z osobami zależnymi, rodzaj wymaganej pomocy dla osób zależnych oraz pożądany sposób komunikacji z użytkownikiem w sprawie takich osób zależnych. 
 • Obsługa klienta, badania dotyczące produktów i opinie: możemy również zbierać informacje, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić, kiedy skontaktuje się z nami, aby uzyskać wsparcie, przekazać nam opinię na temat Usługi i naszych Usługodawców lub wziąć udział w opcjonalnych ankietach satysfakcji, badaniach produktów (w tym testach użytkowników).

Typy użytkowników

W zależności od typu użytkownika i elementów naszych Usług, z których użytkownik korzysta, możemy również gromadzić dodatkowe rodzaje danych osobowych, takie jak:  

 • Użytkownicy usług internetowych: sposób korzystania z naszych Usług internetowych i interakcji z nimi, na przykład data ostatniego logowania, rodzaj przeglądanych lub otwieranych treści, przeglądane strony, używane funkcje, rodzaj przeglądarki i urządzenia, raporty o błędach i wszelkie łącza kliknięte przez użytkownika, aby wyjść z Usługi lub wejść z nią interakcję. 
 • Członkowie: aby umożliwić nam spersonalizowanie doświadczeń użytkownika, zapewnienie opcji opieki oraz zaprojektowanie nowych produktów i Usług, zbieramy również odpowiedzi użytkownika w naszej ocenie samopoczucia oraz informacje o preferowanych obszarach zainteresowania.
 • Usługodawcy: informacje licencyjne i specjalistyczne, informacje o płatnościach oraz rodzaje interakcji użytkownika z członkami. 
 • Klienci: informacje o planie zdrowotnym, informacje o płatnościach i odpowiednich pracownikach.  
 • Potencjalni kandydaci lub pracownicy: informacje związane z przyszłym zatrudnieniem w naszej firmie, w tym między innymi doświadczenie zawodowe, wykształcenie, treść CV, referencje. Jeśli w konsekwencji użytkownik zostanie pracownikiem firmy Modern Health, otrzyma osobną informację o ochronie prywatności, w której opisano, w jaki sposób będą przetwarzane jego informacje związane z zatrudnieniem.

Dane osobowe uzyskane od osób trzecich

Jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy, możemy również pozyskiwać dane osobowe użytkownika od innych osób trzecich. Na przykład możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od naszych klientów (którzy mogą być pracodawcą użytkownika), aby umożliwić nam zweryfikowanie uprawnień użytkownika do korzystania z Usługi. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, służbowy adres e-mail, kod pocztowy, datę urodzenia, płeć, rasę/pochodzenie etniczne, numer identyfikacyjny pracownika lub kod (jeśli dotyczy), daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, dział, stanowisko, kod stanowiska (jeśli dotyczy), lokalizację biura, informacje o wynikach, dane dotyczące oświadczeń zdrowotnych lub informacje z ankiety dotyczące zadowolenia z pracy i powiązanych tematów. Możemy również otrzymywać dane osobowe od Usługodawców, umożliwiające nam dopasowanie innego Usługodawcy do użytkownika lub ułatwienie ciągłości świadczonej opieki. Możemy łączyć informacje uzyskane w wyniku korzystania z Usług z informacjami uzyskanymi od takich osób trzecich w celu świadczenia użytkownikowi bardziej spersonalizowanych Usług. 

Pliki cookie i technologie śledzenia:
Nasze Usługi mogą zawierać technologie śledzenia, aby zapewnić użytkownikowi określone funkcje, które podczas kontaktów z nami gromadzą lub generują dane osobowe. 

 • Pliki cookie: plik cookie to niewielki plik umieszczany na dysku twardym przez niektóre z naszych stron internetowych. Lokalnie przechowywane obiekty HTML5 mogą przechowywać większą liczbę informacji w przeglądarce użytkownika. Po uzyskaniu dostępu do Usługi, za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub witryny internetowej, automatycznie gromadzone są określone informacje (w tym informacje o komputerze i połączeniu internetowym, korzystaniu z aplikacji mobilnej, rodzaju i wersji przeglądarki, dane systemu operacyjnego i platformy oraz godzina dostępu do Usługi). My, lub osoby trzecie, z którymi prowadzimy interesy, możemy używać plików cookie, aby pomóc sobie w analizie przepływu informacji w naszej witrynie internetowej, dostosowywaniu Usługi, treści i reklam, mierzeniu skuteczności promocji oraz promowaniu zaufania i bezpieczeństwa. Informacje te będą gromadzone za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 
 • Tagi: fragmenty kodu, czyli tagi, zbierają informacje o użytkownikach. Na przykład w naszych witrynach internetowych tagów używa się, aby lepiej zrozumieć wzorce i trendy w korzystaniu z Internetu. Możemy również używać tagów w naszych wiadomościach e-mail lub biuletynach, aby policzyć, ile z nich przeczytano.
 • Widgety: niewielkie elementy wbudowane w nasze Usługi, które umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji. 
 • Google Analytics: narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych, takich jak godzina wizyty, przeglądane witryny internetowe, czas spędzony na każdej stronie witryny internetowej firmy Modern Health, adres IP, adres URL i typ systemu operacyjnego. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics gromadzi i przetwarza dane osobowe można znaleźć na stronie: www.google.com/policies/privacy/partners. Aby zrezygnować z udostępniania swojej aktywności Google Analytics, można pobrać: dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.
 • Sygnały nawigacyjne: sygnały nawigacyjne to obrazy elektroniczne umieszczone w kodzie strony internetowej, aplikacji lub wiadomości e-mail, które pozwalają nam monitorować takie rzeczy, jak aktywność użytkowników i ruch w witrynie. Sygnały nawigacyjne mogą być używane do śledzenia wzorców ruchu użytkowników z jednej strony na drugą w celu maksymalizacji płynności ruchu w sieci. 
 • Reklama: możemy angażować zewnętrznych usługodawców, którzy wykorzystują technologie śledzenia do wyświetlania reklam mogących zainteresować użytkownika. Niektóre z tych reklam mogą być spersonalizowane pod kątem użytkownika, co oznacza, że mają one zainteresować użytkownika w oparciu o informacje o użytkowniku posiadane przez nas lub zewnętrznych usługodawców. 

Ustawienia i preferencje użytkownika: 

Użytkownik może ograniczyć liczbę plików cookie i innych technologii gromadzących informacje z jego urządzenia, zmieniając ustawienia przeglądarki, aby powiadamiała użytkownika o konfiguracji lub aktualizacji pliku cookie, lub całkowicie zablokować pliki cookie. Niektóre przeglądarki umożliwiają również kontrolowanie przechowywanych lokalnie obiektów za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub w sekcji „Pomoc” w przeglądarce. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, może to wpłynąć na korzystanie przez niego z Usługi. 

W razie chęci uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat oraz poznania opcji wyboru, które uniemożliwiają tym firmom wykorzystywanie tych informacji, należy odwiedzić: witrynę internetową Digital Advertising Alliance https://www.aboutads.info/ lub witrynę internetową Network Advertising Initiative http://networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe
W zależności od sposobu korzystania z Usług przez użytkownika oraz jego interakcji z nami możemy wykorzystywać dane osobowe w następujący sposób. Jeśli użytkownik mieszka w określonych jurysdykcjach (w tym między innymi w Unii Europejskiej), możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie po udzieleniu nam na to przez niego zgody. 

 • W celu zarządzania Usługami;
 • W celu zarządzania transakcjami biznesowymi;
 • W celu odpowiadania na zapytania użytkownika i przekazywania mu informacji o Usługach;
 • W celu przesyłania użytkownikowi informacji marketingowych;
 • W celu przesyłania użytkownikowi interesujących go reklam;
 • W celu doskonalenia Usług i doświadczeń użytkownika;
 • Udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży naszych aktywów (lub ich części), może mieć wpływ na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika. W takim przypadku będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i odpowiednio potraktujemy dane osobowe użytkownika; 
 • W celu rejestracji i wdrożenia użytkownika w korzystanie z Usług oraz dalszego dostosowania naszych produktów i Usług do jego potrzeb;
 • W celu świadczenia Usługi, w tym komunikacji z użytkownikiem w sprawie wszelkich zaplanowanych lub dostępnych Usług lub połączenia go z Usługodawcą;
 • W celu utrzymywania, zarządzania i zabezpieczania dostępu do Usług użytkownika za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych i mobilnych;
 • W celu przechowywania dokumentacji dotyczącej konta użytkownika;
 • W celu zarządzania naszą relacją i komunikowania się z użytkownikiem i naszymi klientami na temat nowych funkcji i Usług, które możemy oferować;
 • W celu odpowiadania na zapytania i rozwiązywania sporów;
 • W celu prowadzenia badań, takich jak studia przypadków i badania naukowe;
 • W celu prowadzania analiz, kontroli jakości, procesów bezpieczeństwa i podobnych działań na potrzeby identyfikacji i rozwoju potencjalnych ulepszeń Usług;
 • W celu zbierania informacji o roszczeniach i analizy wyników świadczenia Usług;
 • W celu pomiaru zadowolenia z Usług firmy Modern Health przy pomocy ankiet, opinii i ocen;
 • W celu przetwarzania płatności otrzymywanych od użytkownika w określonych okolicznościach;
 • W celu zapobiegania podejmowaniu, wykrywania i ścigania nielegalnych lub nieuczciwych działań w Usłudze; oraz
 • W innych celach wymaganych przez prawo, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji księgowej, realizacji obowiązujących zobowiązań dotyczących przechowywania, na potrzeby sprawozdawcze, odpowiadania na zgodne z prawem żądania organów publicznych, badania potencjalnych naruszeń oraz ochrony naszych praw, własności, bezpieczeństwa oraz praw, własności i bezpieczeństwa naszych użytkowników.
 • Jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również ulepszać lub łączyć informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe użytkownika, z informacjami o użytkowniku, które otrzymujemy od osób trzecich w tych samych celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

4. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe 
Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim i z następujących powodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Spółki stowarzyszone i pracownicy firmy Modern Health: naszym powiązanym spółkom stowarzyszonym i naszym pracownikom w celu świadczenia Usług. 
 • Usługodawcy: zewnętrznym usługodawcom zatrudnionym przez nas do pomocy w administrowaniu i świadczeniu Usług. Te osoby trzecie są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z odpowiednimi umownymi i prawnymi wymogami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa. 
 • Usługodawcy: Usługodawcom dopasowanym do użytkownika na potrzeby leczenia lub wsparcia w postaci coachingu. 
 • Łącza z/do witryn internetowych osób trzecich: jako źródło informacji dla naszych użytkowników możemy udostępniać łącza do/z innych niepowiązanych witryn lub usług w ramach naszych Usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się odwiedzić takie witryny internetowe lub usługi osób trzecich, należy pamiętać, że przesyłane im informacje nie podlegają postanowieniom niniejszej Polityki prywatności. 
 • Pracownicy: jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem pracodawcy (np. w drodze jednokrotnego logowania), pracodawca może zbierać informacje o aktywności związanej z logowaniem, w tym o tym, czy i kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do Usług firmy Modern Health. Firma Modern Health nie kontroluje praktyk gromadzenia informacji przez pracodawców ani innych usługodawców i należy zapoznać się z ich wewnętrznymi politykami i procedurami, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk gromadzenia informacji. Udostępniamy pracodawcy tylko te informacje, których udostępnianie jest dozwolone na mocy prawa.

5. Międzynarodowe transfery danych
Firma Modern Health to firma z siedzibą w USA, dlatego możemy przekazywać dane osobowe użytkownika poza kraj, w którym mieszka, w celu świadczenia mu Usługi. Możemy również angażować globalnych usługodawców do pomocy w świadczeniu Usługi.  W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika. Przy przekazywaniu danych osobowych użytkownika będziemy przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych dotyczących zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w trakcie przekazywania danych osobowych (np. standardowe klauzule umowne, umowy o przekazywaniu danych) w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. 

6. W jaki sposób chronimy dane osobowe
Firma Modern Health utrzymuje techniczne, fizyczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika, zgodnie z naszymi politykami i obowiązującymi przepisami. Żadna usługa ani platforma internetowa nie jest jednak całkowicie bezpieczna. Ponadto wszelkiej nieszyfrowanej komunikacji wysyłanej nam przez użytkownika nie można w całości ochronić przed nieupoważnionym dostępem, a firma Modern Health nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp do danych osobowych użytkownika wysyłanych na osobisty adres e-mail użytkownika na jego własną prośbę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swoich urządzeń i kont internetowych, w tym za nieudostępnianie innym osobom swojego hasła ani danych logowania do Usługi.

W naszej organizacji dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskają tylko ci pracownicy, którym jest on niezbędny ze względu na ich stanowisko, zadanie lub funkcję. 

Nie śledzić: Ustawienia przeglądarki mogą umożliwiać użytkownikowi automatyczne przesyłanie sygnału „Nie śledź” do witryn internetowych i innych odwiedzanych Usług internetowych. Nie zmieniamy naszych praktyk, gdy otrzymujemy sygnał „Nie śledź” z przeglądarki odwiedzającego. Więcej informacji na temat sygnału „Nie śledź” można znaleźć na stronie: https://www.allaboutdnt.com.

7. Przechowywania danych osobowych
Zgromadzone przez nas informacje będą przechowywane w formie umożliwiającej ustalenie tożsamości użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, po którym to czasie zostaną usunięte bądź zachowane w postaci uniemożliwiającej ustalenie jego tożsamości. Możemy przechowywać takie informacje w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (podatkowych, księgowych czy związanych z ochroną prywatności danych dotyczących stanu zdrowia). W razie pytań dotyczących obowiązujących okresów przechowywania prosimy o kontakt. 

8. Osoby nieletnie

Internetowe elementy naszych Usług nie są skierowane do dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia i świadomie nie gromadzimy danych osobowych za pośrednictwem Usług internetowych od dzieci poniżej 13. roku życia. Niektóre Usługi mogą być świadczone dzieciom poniżej trzynastego roku życia, ale odbywa się to poza naszymi Usługami internetowymi (np. telefonicznie), dlatego też informacje elektroniczne dla dzieci poniżej 13. roku życia są niedostępne. Jeśli użytkownik uważa, że zebraliśmy dane osobowe za pośrednictwem Usługi internetowej od dziecka w wieku poniżej 13 lat, prosimy o kontakt. 

Usługa nie jest przeznaczona dla osób nieletnich w wieku poniżej osiemnastu (18) lat, z wyjątkiem przypadków, gdy rodzic lub opiekun prawny wyrazi zgodę na korzystanie przez dziecko z Usługi, a my świadomie nie zbieramy żadnych danych osobowych bezpośrednio od takich osób nieletnich i dzieci bez takiej zgody. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 18. roku życia przekazała nam dane osobowe, usuniemy je w zakresie wymaganym przez Ustawę o ochronie prywatności dzieci w Internecie (ang. Children’s Online Privacy Protection Act).

9. Podstawa prawna przetwarzania 

Firma Modern Health będzie wykorzystywać lub przetwarzać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy ich wykorzystanie lub przetwarzanie jest dozwolone przez przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w jurysdykcji użytkownika. Czasami nazywa się to „podstawą prawną” do wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Podstawa prawna, na której możemy opierać się przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, może obejmować:

 • Wykonanie umowy: na przykład w celu realizacji naszych zobowiązań umownych względem użytkownika wynikających z umowy o dostawę towarów lub usług. 
 • Zobowiązania prawne: na przykład w niektórych krajach obowiązują wymogi jawności dotyczące interakcji z pracownikami służby zdrowia lub wymogi przekazywania władzom informacji w przypadku zdarzeń niepożądanych lub incydentów medycznych związanych z korzystaniem z naszych Usług.
 • Żywotne interesy: na przykład, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika leży w jego żywotnym interesie lub jest wymagane do ochrony życia użytkownika. 
 • Zgoda: na przykład, jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych lub wyraźnie udzieli zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych. W razie wyrażenia zgody użytkownik może ją również wycofać, kontaktując się z nami, o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy. 
 • Uzasadnione interesy: może to obejmować na przykład zarządzanie naszymi witrynami internetowymi, systemami sieciowymi i innymi zasobami, a także ich obsługę, konserwację oraz zabezpieczenie; a także dostarczanie użytkownikowi funkcji i funkcjonalności w Usługach.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

W pewnych okolicznościach lokalne przepisy dotyczące prywatności mogą przyznawać użytkownikowi prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, które bardziej szczegółowo opisano poniżej. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami.

Rozpatrzymy każdy wniosek o skorzystanie z praw zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale należy pamiętać, że prawa te mogą nie być nieograniczone. Możemy odrzucić wniosek lub odmówić jego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Ponadto, w zależności od okoliczności i miejsca zamieszkania, użytkownik może nie mieć możliwości skorzystania ze wszystkich poniższych praw.

Prawa przysługujące użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych mogą obejmować:

 • Wycofanie zgody: jeśli wykorzystujemy lub udostępniamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 
 • Dostęp: użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii. Użytkownik może również zażądać informacji, jakie rodzaje danych osobowych posiadamy, w jakim celu je przetwarzamy i kto uzyskał dostęp do jego danych osobowych.
 • Sprostowanie i usunięcie: użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uważa, że są one niedokładne lub niekompletne. W pewnych okolicznościach użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenie przetwarzania: użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania pewnych danych osobowych.
 • Przeniesienie danych: użytkownik może zażądać, abyśmy udostępnili mu zebrane od niego dane osobowe i może poprosić nas o przekazanie ich innemu podmiotowi.
 • Wniesienie sprzeciwu: użytkownik może mieć prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych w określonych celach.
 • Złożenie skargi: jeśli użytkownik uważa, że wykorzystujemy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy jego dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, może złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych w swoim kraju.

Jak kontrolować swoje preferencje dotyczące komunikacji:

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, klikając znajdujące się w nich łącze rezygnacji z subskrypcji. Użytkownik może również kontrolować niektóre powiadomienia mobilne, które od nas otrzymuje, poprzez ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym oraz w naszej aplikacji mobilnej. Dokładamy wszelkich starań, aby niezwłocznie przetwarzać wszystkie prośby o anulowanie subskrypcji. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania komunikatów związanych z usługą (np. weryfikacja konta, komunikaty transakcyjne, zmiana/aktualizacja funkcji Usługi, informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa).

11. Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących informacji. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w naszej Informacji o ochronie prywatności, przekażemy użytkownikowi powiadomienie za pośrednictwem Usług lub innych kanałów komunikacji, np. opublikujemy informację w naszej witrynie internetowej lub wyślemy do użytkownika wiadomość e-mail. W przypadku wykorzystywania danych osobowych użytkownika do innych celów, które nie zostały określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, poinformujemy go o tym. Użytkownik może sprawdzić, kiedy niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną u góry niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Prosimy o uważne przejrzenie wszelkich zmian. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Informacji o ochronie prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

12. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, naszych praktyk dotyczących informacji lub sposobu, w jaki firma Modern Health przetwarza dane użytkownika, lub jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc na adres:

Modern Life Inc.
650 California Street, Floor 7, Office 07-128, San Francisco, CA 94108
Adres e-mail: privacy@modernhealth.com

13. Informacja dla konsumentów w stanie Kalifornia 
W zakresie, w jakim użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, a jego „dane osobowe” podlegają CCPA, niniejszy punkt dotyczy gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych, zgodnie z wymogami Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. i jej przepisów wykonawczych (ang. California Consumer Privacy Act, „CCPA ”). Używając terminu „dane osobowe” w kontekście CCPA, mamy na myśli informacje, które umożliwiają identyfikację, odnoszą się do lub opisują konkretnego konsumenta lub gospodarstwo domowe z Kalifornii bądź mogą zostać z nimi powiązane lub zasadnie można przypuszczać, że mogą zostać z nimi powiązane, bezpośrednio lub pośrednio. 


W niniejszej Informacji o ochronie prywatności szczegółowo omawiamy określone rodzaje danych osobowych, które zbieramy od użytkowników i na ich temat. Zgodnie z CCPA jesteśmy również zobowiązani do podania „kategorii” danych osobowych, które zebraliśmy i ujawniliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy w celach biznesowych: 

 • Identyfikatory.
  Prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres korespondencyjny, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.
 • Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie Rejestry konsumentów z Kalifornii (ang. California Customer Records) (art. 1798.80(e) Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego).
  Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub państwowego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub dowolne inne dane finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe uwzględnione w tej kategorii mogą pokrywać się z danymi uwzględnionymi w innych kategoriach.
 • Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub prawem federalnym.
  Wiek (od 40 lat), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane stany medyczne), orientacja seksualna, status kombatanta lub wojskowy, dane genetyczne (w tym rodzinne dane genetyczne).
 • Informacje handlowe.
  Dokumentacja dotycząca własności osobistej, zakupionych, pozyskanych lub rozważanych produktów bądź usług lub inna historia bądź tendencje związane z zakupami lub konsumpcją.
 • Dane biometryczne.
  Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębnienia wzoru lub innego identyfikatora bądź informacji umożliwiających identyfikację tożsamości, takich jak odciski palców, odciski twarzy i głosowe, skany tęczówki lub siatkówki, naciskanie klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne, oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń.
 • Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.
  Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.
 • Dane geolokalizacji.
  Fizyczna lokalizacja lub ruchy.
 • Dane sensoryczne.
  Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.
  Obecne lub przeszłe doświadczenie zawodowe lub oceny wyników.
 • Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.
  Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.
 • Informacje o pacjencie pozbawione elementów umożliwiających jego identyfikację
  Informacje o pacjencie, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację zgodnie z art. 164.514(b)(1) lub (2) 45 C.F.R.

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych pozyskujemy z następujących źródeł (oprócz pozyskiwania bezpośrednio od użytkowników), określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności:

 • Typy użytkowników
 • Dane osobowe uzyskane od osób trzecich

Ujawniamy wyżej wymienione kategorie danych osobowych następującym kategoriom osób trzecich, zgodnie z opisem zawartym w punkcie W jaki sposób udostępniamy dane osobowe. 

Gromadzimy i ujawniamy wyżej wymienione kategorie danych osobowych w celach biznesowych zgodnie z opisem zawartym w punkcie W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe. 

Sprzedaż danych osobowych 

Wedle naszej wiedzy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych konsumentów z Kalifornii ani danych osobowych konsumentów z Kalifornii poniżej szesnastego (16.) roku życia. CCPA definiuje „sprzedaż” jako: sprzedaż, najem, zwalnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub w inny sposób komunikowanie ustnie, pisemnie, elektronicznie lub przy pomocy innych środków danych osobowych konsumenta innej firmie lub osobie trzeciej w celu pozyskania wynagrodzenia lub innych świadczeń. 

W razie sprzedaży danych osobowych użytkownika powiadomimy go o tym, a jeśli użytkownik prześle nam możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 12 powyżej, udostępnimy użytkownikowi listę zawierającą kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy zgodnie z wymogami CCPA. 

Prawa do ochrony prywatności przysługujące mieszkańcom stanu Kalifornia

Mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z niektórych praw do ochrony prywatności wynikających z ustawy CCPA w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Informacja: prawo do informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych będą gromadzone w momencie rozpoczęcia zbierania lub przed jego rozpoczęciem oraz w jakim celu będą one wykorzystywane i udostępniane.
 • Prawo do wiedzy/dostępu: użytkownik ma prawo zażądać ujawnienia, jakie dane osobowe na jego temat gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy, w tym: informacji na temat kategorii danych osobowych zebranych na jego temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy; kategorii źródeł, z których zbierane są dane osobowe; biznesowego lub komercyjnego celu zbierania lub sprzedaży danych osobowych; ewentualnych kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych lub sprzedaliśmy osobom trzecim w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oraz kategorii osób trzecich, którym informacje te zostały ujawnione lub sprzedane.
 • Przeniesienie danych: prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych nam wcześniej przez użytkownika.
 • Prawo do usunięcia: użytkownik ma prawo zażądać usunięcia gromadzonych przez nas danych osobowych.  
 • Prawo do rezygnacji: użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży jego danych osobowych osobom trzecim. Obecnie nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników. W razie pytań prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
 • Prawo do braku dyskryminacji: użytkownik ma prawo nie doświadczać z naszej strony dyskryminacji przy egzekucji praw przyznanych mu na mocy CCPA.


Jak korzystać z praw w stanie Kalifornia

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia i chciałby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt z nami. Użytkownik może również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który złoży wniosek o skorzystanie z praw w jego imieniu. Aby to zrobić, należy się z nami skontaktować. 

Choć podejmujemy działania, aby zapewnić, by osoby odpowiedzialne za otrzymywanie i odpowiadanie na wnioski użytkownika były poinformowane o prawach użytkownika i sposobach pomocy mu w wykonywaniu tych praw, w przypadku kontaktowania się z nami w celu skorzystania ze swoich praw prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

 • Poinformuj nas, z jakiego prawa chcesz skorzystać: określ, z którego prawa chcesz skorzystać i jakich danych osobowych dotyczy Twój wniosek (jeśli nie dotyczą Ciebie). Jeśli działasz jako upoważniony przedstawiciel w imieniu mieszkańca Kalifornii, prosimy wyraźnie zaznaczyć ten fakt i wskazać swoje upoważnienie do działania w jego imieniu.
 • Pomóż nam zweryfikować swoją tożsamość: skontaktuj się z nami i przekaż nam wystarczającą liczbę informacji do identyfikacji Twojej tożsamości. Pamiętaj, że jeśli nie będziemy w stanie wstępnie zweryfikować Twojej tożsamości, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu zakończenia procesu weryfikacji. Wszelkie dane osobowe, które nam ujawnisz w celu weryfikacji Twojej tożsamości, będą wykorzystywane wyłącznie w celu jej weryfikacji. 
 • Poinformuj nas, gdzie przekazać odpowiedź: poinformuj nas o mechanizmie dostawy, za pomocą którego chcesz otrzymać naszą odpowiedź. Możesz wybrać na przykład pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną lub swoje konto (jeśli je u nas posiadasz).

Pamiętaj, że nie musisz zakładać u nas konta w celu złożenia wniosku o skorzystanie z praw wynikających z niniejszej umowy.

Jak odpowiadamy na wnioski użytkownika

We wszystkich przypadkach odpowiemy na wniosek użytkownika w ciągu dziesięciu (10) dni, aby potwierdzić jego otrzymanie i przekazać mu informację o sposobie przetworzenia wniosku. Następnie w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni merytorycznie odpowiemy na jego wniosek. W uzasadnionych przypadkach możemy jednak przedłużyć nasz czas odpowiedzi o dodatkowe czterdzieści pięć (45) dni, pod warunkiem, że najpierw wyślemy użytkownikowi powiadomienie o takim przedłużeniu. Przekażemy użytkownikowi informacje za pośrednictwem preferowanego mechanizmu dostawy. W przypadku przekazywania użytkownikowi informacji drogą elektroniczną, dostarczymy je w formacie przenośnym oraz, w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, łatwym do użycia, który umożliwia swobodne przesyłanie tych informacji bez przeszkód. 

Należy pamiętać, że nie pobieramy opłat za złożenie wniosku, pod warunkiem złożenia nie więcej niż dwóch (2) wniosków rocznie. W przypadku złożenia trzech (3) lub więcej wniosków w dowolnym okresie dwunastu (12) miesięcy możemy odmówić odpowiedzi na takie wnioski, jeśli uznamy, że są one bezpodstawne lub nadmierne (np. z natury powtarzalne) lub możemy obciążyć użytkownika rozsądną opłatą uwzględniającą administracyjne koszty przekazania informacji bądź komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Jeśli odmówimy realizacji wniosku, poinformujemy o tym użytkownika i przekażemy mu uzasadnienie naszej odmowy.

Kontakt z prokuratorem generalnym stanu Kalifornia

CCPA daje konsumentom w Kalifornii prawo do złożenia skargi do biura prokuratora generalnego stanu Kalifornia. Z biurem prokuratora generalnego można się skontaktować pod adresem: https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company lub pod numerem telefonu: (916) 210-6276. 

Zachęcamy jednak do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli pomóc w rozwiązaniu wszelkich skarg.