We have updated our Terms of Use and Privacy Notice. Please read each one carefully. Your continued use of Modern Health’s websites and app constitutes your consent to the updated Terms of Use and Privacy Notice.

Notis Privasi Modern Health

Tarikh Berkuat Kuasa: 30 Jun 2021

Terakhir Dikemas Kini: 7 Februari 2022

Modern Life Inc. dan sekutunya (“Modern Health”, “kami”, “kita”) menghormati privasi anda. Notis Privasi ini menerangkan jenis maklumat yang kami kumpulkan tentang pengguna (“pengguna”, “anda”) produk dan perkhidmatan kami, termasuk, tanpa batasan, penggunaan www.modernhealth.com, sebarang laman web atau aplikasi mudah alih Modern Health yang lain, yang disediakan kepada anda oleh Modern Health atau komponen lain yang memautkan Notis Privasi ini, (“Perkhidmatan”), cara kami menggunakan maklumat tersebut dan pihak yang kami kongsikan maklumat tersebut. Kami juga menerangkan hak anda dan cara anda boleh menghubungi kami berkenaan amalan privasi kami. ‍

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda menunjukkan yang anda telah membaca, memahami dan bersetuju kepada pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini dan Terma Penggunaan kami. Untuk maklumat lanjut berkenaan cara kami memproses Maklumat Peribadi anda, sila gunakan pautan di bawah untuk pergi ke seksyen yang disenaraikan:


 1. Waktu Notis Privasi ini Diguna Pakai
 2. Jenis Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan
 3. Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi
 4. Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi
 5. Pemindahan Data Antarabangsa
 6. Cara Kami Melindungi Maklumat Peribadi
 7. Pengekalan Maklumat Peribadi
 8. Kanak-Kanak Bawah Umur
 9. Asas Undang-undang untuk Pemprosesan
 10. Hak Subjek Data
 11. Kemas Kini terhadap Notis Privasi Kami
 12. Cara untuk Menghubungi Kami
 13. Pengguna California

1. Waktu Notis Privasi ini Diguna Pakai
Notis Privasi ini diguna pakai pada “Maklumat Peribadi” anda, merangkumi maklumat yang boleh mengenal pasti anda, dan maklumat yang kami kumpulkan atau maklumat yang diperoleh daripada interaksi anda dengan Perkhidmatan kami. Contoh Maklumat Peribadi mungkin termasuk nama anda, alamat anda, atau pengecam dalam talian yang boleh mengenal pasti anda (seperti alamat IP). Maklumat Peribadi mungkin mempunyai definisi yang berbeza mengikut undang-undang privasi tempat di kawasan anda, bergantung pada tempat anda tinggal. Dasar Privasi ini diguna pakai pada semua jenis Maklumat Peribadi seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang privasi tempatan yang dikenakan kepada anda. 

Notis Privasi ini tidak diguna pakai pada:

 • Maklumat perubatan dan rawatan yang dikumpulkan oleh jaringan jurulatih bertauliah dan terapi berlesen (“Penyedia”) kami semasa sesi bimbingan atau terapi. Memandangkan maklumat ini dianggap Maklumat Kesihatan yang Dilindungi (Protected Health Information, “PHI”) dan dikawal oleh Akta Kemudahalihan dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan (Health Insurance Portability and Accountability Act, “HIPAA”), Notis Amalan Privasi (Notice of Privacy Practices, “NPP”) akan diguna pakai dan menjelaskan cara PHI digunakan dan didedahkan, serta hak yang wujud berkaitan dengan PHI. 
 • Laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin dipautkan dalam Perkhidmatan kami. Sebarang maklumat yang anda berikan kepada laman web pihak ketiga dikawal oleh pihak ketiga tersebut dan tertakluk pada dasar privasi mereka. Kami menggalakkan anda untuk membaca dasar privasi mereka dengan teliti sebelum memberikan maklumat anda kepada mereka.
 • Mungkin terdapat komponen atau tawaran tertentu yang mempunyai notis privasi mereka sendiri, dan dalam keadaan sedemikian, notis privasi ini akan diguna pakai.

2. Jenis Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan
Kami mengumpulkan dan menjana jenis Maklumat Peribadi yang berbeza bergantung pada cara penggunaan anda atau cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami. Kategori dan sumber Maklumat Peribadi anda yang kami kumpul dan jana mungkin termasuk: 

 • Maklumat Demografi dan Maklumat Hubungan: Maklumat demografi dan maklumat hubungan yang anda berikan kepada kami. Contohnya, kami akan mengumpulkan maklumat tentang nama anda, alamat surat-menyurat, alamat e-mel serta nombor telefon dan nombor faks.
 • Maklumat Akaun Dalam Talian atau Lain: Nama pengguna atau alamat e-mel dan kata laluan yang sepadan, soalan keselamatan dan maklumat lain yang diperlukan untuk mendapatkan akses kepada komponen tertentu Perkhidmatan kami yang memerlukan pendaftaran dan/atau tauliah.
 • Mencipta Akaun dan Suai Tugas: Apabila anda mencipta akaun pengguna, kami mengumpulkan maklumat yang membolehkan anda mendaftar dan menyesuaikan tugas untuk menggunakan produk dan Perkhidmatan kami, seperti nama, syarikat, tarikh lahir, maklumat hubungan (nombor telefon, alamat e-mel), lokasi, kata laluan pilihan dan bahasa utama anda. 
 • Borang Web dan Permintaan: Maklumat yang anda hantar kepada kami melalui borang dalam talian atau interaktif yang tersedia dalam Perkhidmatan kami. Contohnya, anda mungkin “hubungi kami”, menghantar maklum balas, meminta maklumat tambahan tentang produk atau Perkhidmatan, mendaftar untuk surat-menyurat atau jenis surat berita lain, atau menghubungi kami berkenaan soalan atau kebimbangan.
 • Laman Web: Maklumat seperti nama pengguna dan kata laluan anda untuk memasuki seksyen tertentu di laman web atau Perkhidmatan kami, pengecam unik, maklumat pilihan (seperti pilihan pemasaran), jenis pelayar, penyedia perkhidmatan Internet (Internet service provider, ISP), halaman rujukan/keluar, fail yang dilihat di laman kami, sistem pengendalian, cop tarikh/masa dan data aliran klik serta maklumat lain. Perkara ini diterangkan dengan lebih lanjut dalam subseksyen Teknologi Penjejakan di bawah.
 • Aplikasi Mudah Alih: Sesetengah Perkhidmatan kami tersedia dalam bentuk aplikasi mudah alih atau laman mudah alih yang anda boleh gunakan pada peranti mudah alih anda. Jika anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan kami, kami juga mungkin akan mengumpulkan maklumat khusus mudah alih termasuk ID peranti anda, jenis peranti, jenis perkakasan, alamat kawalan akses media (media access control, “MAC”), versi sistem pengendalian mudah alih anda, platform yang digunakan untuk mengakses atau memuat turun Perkhidmatan, maklumat lokasi dan maklumat penggunaan tentang peranti anda dan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan. Sila maklum bahawa bukan semua Perkhidmatan mudah alih kami berkait dengan Notis Privasi ini, jadi pastikan anda membaca notis privasi yang berkenaan sebelum menggunakan Perkhidmatan mudah alih.
 • Maklumat Peranti: Kami mungkin mengumpulkan maklumat peranti seperti alamat Protokol Internet (Internet Protocol, “IP”), maklumat log, mesej ralat, jenis peranti, model perkakasan, sistem pengendalian, pengecam peranti unik dan maklumat rangkaian mudah alih. Contohnya, kami mengumpulkan alamat IP daripada anda apabila anda log masuk ke Perkhidmatan sebagai sebahagian daripada ciri log masuk dan keselamatan kami. Jika anda menggunakan peranti mudah alih untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan kami, kami juga mungkin akan mengumpulkan maklumat khusus mudah alih. Kami juga akan menghubungkan maklumat yang kami kumpulkan daripada peranti anda yang lain, yang akan membantu kami menyediakan Perkhidmatan yang konsisten merentasi peranti anda.
 • Maklumat Log: Butiran penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk alamat (atau URL) lokasi anda sebelum anda melawat kami, halaman atau ciri yang anda lawati atau gunakan, pelayar yang anda gunakan, terma carian yang anda masukkan dan item yang anda klik. Kami juga akan menghasilkan statistik penggunaan dan memantau trafik daripada penggunaan atau interaksi anda dengan Perkhidmatan kami.
 • Alamat Protokol Internet (IP): Alamat protokol Internet (IP) ialah pengecam unik yang ditetapkan secara automatik kepada setiap komputer apabila log masuk ke Internet. Secara umumnya, kami mengumpulkan maklumat alamat IP daripada pelawat yang menggunakan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan dan kami log maklumat ini untuk tujuan pentadbiran sistem. Dalam sesetengah kes, seperti yang diterangkan di bawah, kami juga mungkin menggunakan alamat IP untuk menunjukkan iklan laman web pihak ketiga kepada anda berkenaan Perkhidmatan kami yang mungkin menarik minat anda berdasarkan penggunaan atau interaksi anda dengan Perkhidmatan, jika anda memilih jenis kuki tertentu. Anda boleh melaraskan Tetapan Kuki atau tetapan pelayar individu anda pada bila-bila masa.
 • Maklumat Lokasi: Maklumat lokasi anda mungkin akan dikumpulkan dalam pelbagai cara bergantung pada cara anda menggunakan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan kami. Contohnya, maklumat lokasi boleh diperoleh daripada alamat IP anda, maklumat lokasi berkaitan penggunaan peranti anda, pilihan negara atau lokasi anda, atau komponen berdasarkan lokasi lain dan kandungan Perkhidmatan kami.
 • Maklumat Kesihatan: Jika anda menggunakan jenis Perkhidmatan kami yang tertentu, kami mungkin mengumpulkan maklumat tentang keadaan kesihatan atau perubatan anda, dan rawatan anda, yang mungkin dianggap maklumat peribadi sensitif bergantung pada negara kediaman anda (dan undang-undang privasi tambahan serta dasar privasi mungkin dikenakan). 
 • Maklumat Perkembangan: Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat tentang perkembangan anda dalam menggunakan Perkhidmatan, tetapi hanya jika anda memilih untuk memberikan maklumat ini kepada kami. Maklumat perkembangan mungkin akan digunakan untuk menyesuaikan Perkhidmatan anda. Maklumat ini mungkin termasuk jawapan kepada kuiz kesejahteraan, kaji selidik atau tugasan lain. 
 • Interaksi Perniagaan: Maklumat yang diperoleh daripada permintaan anda berkaitan perniagaan, komunikasi dan tawaran kami dengan anda, atau syarikat/organisasi tempat anda bekerja atau mempunyai kaitan dengan anda. Ini mungkin termasuk jawatan anda, maklumat hubungan perniagaan (nombor telefon, e-mel, faks dan alamat), maklumat tentang produk atau Perkhidmatan yang menarik minat anda atau yang anda beli daripada kami, atau yang kami beli daripada anda atau syarikat/organisasi anda, dan maklumat lain yang diperlukan untuk mengesahkan keupayaan anda untuk menjalankan perniagaan dengan kami. 
 • Maklumat Kewangan dan Bayaran: Dalam keadaan tertentu, kami mungkin mengumpulkan maklumat bayaran. Jika kad kredit digunakan untuk pembelian, kami mungkin mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memproses transaksi kad kredit tersebut, seperti jenis, nombor dan tarikh luput kad kredit. Modern Health akan menyerahkan transaksi standard bagi pelan kesihatan kepada Perkhidmatan serta mengumpulkan bayaran bersama daripada ahli pesakit dalam. Modern Health juga akan mengberi invois kepada pelanggan majikan untuk menawarkan Perkhidmatan Modern Health kepada kakitangan mereka. 
 • Media Sosial: Perkhidmatan kami mungkin berpaut kepada halaman atau akaun kami pada rangkaian media sosial pihak ketiga (“media sosial”) tetapi Perkhidmatan kami tidak menggunakan pemalam media sosial. Jika anda memilih untuk berinteraksi dengan kami melalui media sosial, kami mungkin akan mengumpulkan maklumat yang anda siar atau serah. Sila maklum bahawa maklumat ini juga ditadbir oleh dasar privasi syarikat berkenaan yang menawarkan perkhidmatan media sosial. 
 • Forum dan Blog: Sesetengah Perkhidmatan mungkin berpaut kepada blog atau forum (“forum”) yang mungkin atau mungkin tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Modern Health. Jika anda memilih untuk menyertai forum, kami mungkin mengumpulkan maklumat yang anda serah kepada forum tersebut. Sila maklum bahawa maklumat sedemikian juga mungkin ditadbir oleh dasar privasi syarikat berkenaan yang menawarkan forum tersebut. 
 • Rakaman Video dan Fotografi: Jika anda memilih untuk menggunakan bahagian tertentu Perkhidmatan kami yang melibatkan video dan/atau fotografi, kami akan mengumpulkan Maklumat Peribadi ini daripada anda untuk memberi anda Perkhidmatan yang anda minta. 
 • Penggunaan Perkhidmatan: Semasa anda menggunakan Perkhidmatan, kami mengumpulkan maklumat tambahan yang anda berikan kepada kami, seperti pilihan anda berkaitan Penyedia kami, tahap komitmen anda terhadap jenis Perkhidmatan tertentu, ketersediaan anda untuk padanan kepada Penyedia kami, pilihan komunikasi anda (contohnya bahasa, nombor telefon, e-mel), maklumat berkaitan padanan anda dengan Penyedia, maklumat berkaitan penyertaan anda dalam sesi kumpulan/webinar kami (Circles), dan maklumat berkaitan penjadualan dan melengkapkan lawatan anda dengan Penyedia, seperti tarikh sesi, masa, status dan kehadiran. 
 • Maklumat Tentang Tanggungan: Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat tentang sebarang tanggungan yang anda pelawa untuk menggunakan Perkhidmatan, seperti nama tanggungan anda, tarikh lahir, bahasa pilihan, e-mel, lokasi, hubungan anda dengan tanggungan, jenis sokongan yang diminta untuk tanggungan anda dan cara anda mahu kami berkomunikasi dengan anda berkenaan tanggungan tersebut. 
 • Sokongan Pelanggan, Penyelidikan Produk dan Maklum Balas: Apabila anda menghubungi kami, contohnya untuk mendapatkan sokongan, memberikan maklum balas kepada kami tentang Perkhidmatan dan Penyedia kami, atau mengambil bahagian dalam kaji selidik kepuasan pilihan, penyelidikan produk (termasuk ujian pengguna), kami juga mungkin mengumpulkan maklumat yang anda pilih untuk kongsikan.

Jenis Pengguna

Berdasarkan jenis pengguna anda dan komponen Perkhidmatan kami yang anda gunakan, kami juga mungkin mengumpulkan jenis Maklumat Peribadi tambahan seperti: 

 • Pengguna Perkhidmatan Dalam Talian: Cara anda menggunakan dan berinteraksi dengan Perkhidmatan dalam talian kami, seperti tarikh log masuk terakhir anda, jenis kandungan yang anda lihat atau akses, halaman yang anda lihat, ciri yang anda gunakan, jenis pelayar dan peranti anda, laporan ralat dan sebarang pautan yang anda klik untuk meninggalkan atau berinteraksi dengan Perkhidmatan. 
 • Ahli: Untuk membolehkan kami memperibadikan pengalaman anda, menyediakan pilihan penjagaan dan mereka bentuk produk dan Perkhidmatan baharu, kami juga mengumpulkan jawapan anda bagi penilaian kesejahteraan kami serta maklumat tentang kawasan fokus pilihan anda.
 • Penyedia: Maklumat perlesenan dan pengkhususan, maklumat bayaran dan jenis interaksi anda dengan ahli. 
 • Pelanggan: Maklumat pelan kesihatan, maklumat bayaran dan kakitangan yang layak. 
 • Bakal Peserta atau Kakitangan: Maklumat berkaitan bakal kakitangan anda bersama kami termasuk tetapi tidak terhad kepada sejarah pekerjaan, pendidikan, kandungan resume anda, rujukan. Jika anda menjadi kakitangan Modern Health selepas ini, anda akan menerima notis privasi berasingan yang menerangkan cara maklumat pekerjaan anda akan dikendalikan. 

Maklumat Peribadi yang Diperoleh Daripada Pihak Ketiga

Kami juga mungkin mendapatkan Maklumat Peribadi anda daripada pihak ketiga lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Contohnya, kami mungkin menerima Maklumat Peribadi anda daripada pelanggan kami (yang mungkin majikan anda) untuk membolehkan kami mengesahkan kelayakan anda untuk menggunakan Perkhidmatan. Maklumat ini mungkin termasuk nama anda, alamat e-mel kerja, poskod, tarikh lahir, jantina, bangsa/etnik, nombor atau kod ID kakitangan (jika berkenaan), tarikh mula dan tamat bekerja, jabatan, jawatan, kod kerja (jika berkenaan), lokasi pejabat, maklumat prestasi, data tuntutan kesihatan, atau maklumat kaji selidik tentang kepuasan kerja anda dan topik berkaitan. Kami juga mungkin menerima Maklumat Peribadi daripada Penyedia untuk membolehkan kami memadankan anda dengan Penyedia lain atau untuk memudahkan kesinambungan penjagaan anda. Kami mungkin menggabungkan maklumat yang diperoleh daripada penggunaan Perkhidmatan anda dengan maklumat yang diperoleh daripada pihak ketiga tersebut untuk memberi anda Perkhidmatan yang lebih diperibadikan.
 

Kuki dan Teknologi Penjejakan:
Perkhidmatan kami mungkin menggabungkan teknologi penjejakan untuk memberi anda kefungsian tertentu, yang mengumpulkan atau menjana Maklumat Peribadi anda apabila anda berinteraksi dengan kami. 

 • Kuki: Kuki ialah fail kecil yang diletakkan pada pemacu keras anda oleh sesetengah halaman web kami. Objek HTML5 yang disimpan secara tempatan mungkin menyimpan jumlah maklumat yang lebih besar pada pelayar anda. Apabila anda mengakses Perkhidmatan, sama ada melalui aplikasi mudah alih atau laman web kami, sesetengah maklumat (termasuk maklumat komputer dan sambungan, penggunaan aplikasi mudah alih, jenis dan versi pelayar, sistem pengendalian dan butiran platform, serta masa mengakses Perkhidmatan) dikumpulkan secara automatik. Kami, atau pihak ketiga yang menjalankan perniagaan dengan kami, mungkin menggunakan kuki untuk membantu kami menganalisis aliran halaman web kami, menyesuaikan Perkhidmatan, kandungan dan pengiklanan, mengukur keberkesanan promosi, serta menggalakkan kepercayaan dan keselamatan. Maklumat ini akan dikumpulkan setiap kali anda mengakses Perkhidmatan dan akan digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini. 
 • Tag: Cebisan kod, atau tag, yang mengumpulkan maklumat tentang pengguna. Contohnya, tag digunakan pada laman web kami untuk memahami corak penggunaan dan trend dalam talian dengan lebih mendalam. Kami juga mungkin menggunakan tag dalam e-mel atau surat berita kami untuk mengira jumlah mesej yang dibaca.
 • Widget: Komponen kecil yang dibenamkan dalam Perkhidmatan kami, yang membolehkan anda menggunakan kefungsian tertentu. 
 • Google Analytics: Google Analytics menggunakan kuki untuk mengumpulkan data seperti masa lawatan, halaman web yang dilawati, masa yang diluangkan pada setiap halaman web Modern Health, alamat IP, URL dan jenis sistem pengendalian. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang cara Google Analytics mengumpulkan dan memproses Maklumat Peribadi, sila layari www.google.com/policies/privacy/partners. Bagi menolak daripada menyediakan aktiviti anda untuk Google Analytics, anda boleh memuat turun tambahan pelayar menolak Google Analytics.
 • Bikon Web: Bikon web ialah imej elektronik yang diletakkan di dalam kod halaman web, aplikasi atau e-mel yang membolehkan kami memantau perkara seperti aktiviti pengguna dan trafik laman web. Bikon web mungkin digunakan untuk menjejak corak trafik pengguna dari satu halaman ke halaman lain untuk memaksimumkan aliran trafik web. 
 • Pengiklanan: Kami mungkin melibatkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menggunakan teknologi penjejakan untuk menyediakan iklan yang mungkin menarik minat anda. Sesetengah iklan ini mungkin diperibadikan kepada anda, maksudnya iklan tersebut dijadikan relevan buat anda berdasarkan perkara yang kami, atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga, tahu tentang anda. 

Tetapan dan Pilihan Anda:
Anda boleh mengurangkan maklumat daripada peranti anda yang dikumpulkan oleh kuki dan teknologi lain dengan menukar tetapan pelayar anda supaya memaklumkan anda apabila kuki ditetapkan atau dikemas kini, atau untuk menyekat kuki semua sekali. Sesetengah pelayar juga membenarkan anda mengawal objek yang disimpan secara tempatan melalui tetapan pelayar anda. Maklumat lanjut tentang cara untuk melakukan perkara ini boleh didapati di www.allaboutcookies.org/manage-cookies atau dalam seksyen “Bantuan” pelayar anda. Jika anda memilih untuk menyekat kuki, penggunaan Perkhidmatan anda mungkin akan terjejas. 

Jika anda mahukan maklumat lanjut tentang perkara ini dan ingin mengetahui pilihan anda untuk tidak membenarkan maklumat ini digunakan oleh syarikat ini, sila layari: laman web Digital Advertising Alliance, https://www.aboutads.info/, atau laman web Network Advertising Initiative, http://networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp.

3.Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi
Bergantung pada Perkhidmatan yang anda gunakan dan cara anda berinteraksi dengan kami, kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan cara berikut. Jika anda tinggal dalam bidang kuasa tertentu (termasuk tetapi tidak termasuk Kesatuan Eropah), kami mungkin tidak akan memproses Maklumat Peribadi anda melainkan anda memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada kami untuk berbuat demikian. 

 • Untuk memberikan Perkhidmatan;
 • Untuk mengurus transaksi perniagaan;
 • Untuk menjawab pertanyaan anda dan memberikan maklumat tentang Perkhidmatan;
 • Untuk menghantar maklumat pemasaran kepada anda;
 • Untuk menghantar iklan yang menarik minat anda;
 • Untuk meningkatkan Perkhidmatan dan pengalaman pengguna;
 • Jika kami terlibat dalam penggabungan, pemerolehan, atau jualan aset kami (atau sebahagian daripadanya), ia mungkin memberikan kesan kepada cara kami memproses Maklumat Peribadi anda. Dalam keadaan sedemikian, kami akan mematuhi segala undang-undang yang berkaitan dan menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan sewajarnya; 
 • Bagi mendaftarkan dan menyesuaikan tugas anda untuk penggunaan Perkhidmatan dan untuk menyesuaikan produk dan Perkhidmatan kami untuk kegunaan anda;
 • Untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk berkomunikasi dengan anda berkenaan sebarang Perkhidmatan yang dijadualkan atau tersedia atau untuk menyambungkan anda kepada Penyedia;
 • Untuk menyelenggara, mengurus dan menjamin akses anda kepada Perkhidmatan melalui web dan aplikasi mudah alih kami;
 • Untuk menyelenggara rekod berkaitan akaun anda;
 • Untuk mengurus hubungan kami dan berkomunikasi dengan anda dan pelanggan kami berkenaan ciri baharu dan Perkhidmatan yang kami tawarkan;
 • Untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan pertikaian;
 • Untuk menjalankan penyelidikan seperti kajian kes dan penyelidikan akademik;
 • Untuk menjalankan analisis, kawalan kualiti, proses keselamatan dan aktiviti serupa, untuk mengenal pasti dan membangunkan kemungkinan peningkatan pada Perkhidmatan;
 • Untuk mengumpulkan maklumat tuntutan dan menganalisis hasil untuk Perkhidmatan;
 • Untuk mengukur kepuasan anda dengan Perkhidmatan Modern Health melalui kaji selidik, maklum balas dan pengkadaran;
 • Untuk memproses bayaran daripada anda dalam keadaan tertentu;
 • Untuk mengelakkan, mengesan dan mendakwa aktiviti yang menyalahi undang-undang atau penipuan pada Perkhidmatan; dan
 • Penggunaan lain yang dikehendaki oleh undang-undang, contohnya untuk menyelenggara rekod perakaunan, mematuhi kewajipan pengekalan yang berkenaan, bagi tujuan kewajipan pelaporan, untuk menjawab permintaan sah daripada pihak berkuasa awam, untuk menyiasat kemungkinan pelanggaran dan untuk melindungi hak, harta benda dan keselamatan kami serta hak, harta benda dan keselamatan pengguna kami.
 • Apabila dibenarkan oleh undang-undang, kami juga mungkin meningkatkan atau menggabungkan maklumat anda, termasuk Maklumat Peribadi anda, dengan maklumat anda yang kami peroleh daripada pihak ketiga bagi tujuan sama yang diterangkan dalam Notis Privasi ini.

4. Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi 
Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga berikut, dan bagi sebab berikut, menurut undang-undang yang berkenaan:

 • Sekutu dan Kakitangan Modern Health: Dengan sekutu entiti kami yang berkaitan, dan kakitangan kami, untuk memberikan Perkhidmatan kepada anda. 
 • Penyedia Perkhidmatan: Dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang kami upah untuk membantu kami mentadbirkan dan memberikan Perkhidmatan kepada anda. Pihak ketiga ini dikehendaki memperlakukan Maklumat Peribadi anda menurut keperluan privasi dan keselamatan kontraktual dan sah yang sewajarnya. 
 • Penyedia: Kepada Penyedia yang dipadankan dengan anda untuk mendapatkan sokongan terapi atau bimbingan. 
 • Pautan ke/Daripada Laman Web Pihak Ketiga: Sebagai sumber kepada pengguna kami, kami mungkin memberikan pautan ke/dari laman web atau perkhidmatan bukan sekutu lain dalam Perkhidmatan kami. Jika anda memilih untuk melawat laman web atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut, sila maklum bahawa sebarang maklumat yang anda serah kepada mereka tidak tertakluk pada Dasar Privasi ini. 
 • Majikan: Jika anda mengakses perkhidmatan melalui majikan (seperti daftar masuk tunggal), mereka mungkin mengumpulkan maklumat tentang aktiviti log masuk anda, termasuk kemungkinan dan waktu anda mengakses Perkhidmatan Modern Health. Modern Health tidak mengawal amalan pengumpulan maklumat majikan atau penyedia manfaat lain, dan anda hendaklah merujuk dasar dan prosedur dalaman mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan pengumpulan maklumat mereka. Kami hanya berkongsi maklumat yang dibenarkan oleh undang-undang dengan majikan anda.

5. Pemindahan Data Antarabangsa
Modern Health ialah syarikat yang berpangkalan di A.S., oleh itu kami mungkin akan memindahkan Maklumat Peribadi anda ke luar negara kediaman anda untuk memberikan Perkhidmatan kepada anda. Kami juga mungkin melibatkan penyedia perkhidmatan global untuk membantu kami menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Negara-negara ini mungkin tidak mempunyai undang-undang perlindungan data yang sama seperti negara kediaman anda. Jika kami memindahkan Maklumat Peribadi anda, kami akan mematuhi keperluan undang-undang yang berkaitan, berkenaan penyediaan perlindungan sewajaran bagi pemindahan Maklumat Peribadi (contohnya, klausa kontraktual standard, perjanjian pemindahan data) untuk melindungi Maklumat Peribadi anda menurut Notis Privasi ini. 

6.Cara Kami Melindungi Maklumat Peribadi
Modern Health menyelenggara perlindungan teknikal, fizikal dan organisasi untuk memastikan tahap keselamatan dan kerahsiaan yang sewajarnya untuk Maklumat Peribadi anda, menurut dasar kami dan undang-undang yang berkaitan. Walau bagaimanapun, tiada perkhidmatan atau platform dalam talian yang terjamin 100%. Selain itu, sebarang komunikasi tidak disulitkan yang anda hantar kepada kami, tidak boleh dilindungi sepenuhnya terhadap akses yang tidak dibenarkan. Modern Health juga tidak bertanggungjawab ke atas akses tidak dibenarkan terhadap Maklumat Peribadi anda apabila ia dihantar ke alamat e-mel peribadi anda, atas permintaan anda. Anda bertanggungjawab untuk menyelenggara keselamatan peranti dan akaun dalam talian anda, termasuk untuk tidak berkongsi kata laluan atau tauliah Perkhidmatan anda dengan orang lain.

Dalam organisasi kami, hanya kakitangan yang mempunyai akses berikutan jawatan, tugas atau fungsi mereka, akan dibenarkan untuk mengakses Maklumat Peribadi anda. 

Jangan Jejak: Tetapan pelayar anda akan membenarkan anda menyampaikan isyarat Jangan Jejak secara automatik ke laman web dan Perkhidmatan dalam talian lain yang anda lawati. Kami tidak mengubah amalan kami apabila kami menerima isyarat Jangan Jejak daripada pelayar pelawat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Jangan Jejak, sila layari https://www.allaboutdnt.com.

7.Pengekalan Maklumat Peribadi
Maklumat yang kami kumpulkan akan disimpan dalam bentuk yang boleh dikenal pasti secara peribadi selagi ia diperlukan untuk tujuan yang diterangkan di atas, selepas itu ia akan dipadamkan atau dikekalkan dalam bentuk yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi. Kami mungkin menyimpan maklumat untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (seperti cukai, perakaunan atau tujuan privasi kesihatan). Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang tempoh pengekalan yang berkenaan, sila hubungi kami. 

8.Kanak-kanak Bawah Umur

Komponen dalam talian Perkhidmatan kami tidak ditujukan untuk kanak-kanak bawah umur tiga belas (13) tahun, dan kami tidak mengumpulkan Maklumat Peribadi dengan sengaja melalui Perkhidmatan dalam talian daripada kanak-kanak bawah umur 13 tahun. Sesetengah Perkhidmatan boleh diberikan kepada kanak-kanak bawah tiga belas tahun, tetapi perkhidmatan ini dikendalikan di luar Perkhidmatan dalam talian kami (contohnya, melalui telefon). Oleh itu, maklumat elektronik bagi kanak-kanak bawah umur 13 tahun tidak tersedia. Jika anda fikir kami telah mengumpulkan Maklumat Peribadi melalui Perkhidmatan dalam talian daripada kanak-kanak bawah umur 13 tahun, sila hubungi kami. 

Perkhidmatan tidak bertujuan untuk diakses oleh individu bawah umur lapan belas (18) tahun kecuali seperti yang dibenarkan oleh ibu bapa atau penjaga sah mereka, dan kami tidak mengumpulkan sebarang Maklumat Peribadi secara terus dengan sengaja daripada individu dan kanak-kanak bawah umur tanpa kebenaran tersebut. Jika kami mendapat individu bawah 18 tahun telah memberikan Maklumat Peribadi kepada kami, kami akan memadamkan Maklumat Peribadi tersebut setakat yang dikehendaki oleh Akta Perlindungan Privasi Kanak-kanak Dalam Talian.

9. Asas Undang-undang untuk Pemprosesan 

Modern Health hanya akan menggunakan atau memproses Maklumat Peribadi anda jika penggunaan dan pemprosesan tersebut dibenarkan oleh undang-undang privasi yang berkenaan dalam bidang kuasa anda. Kadangkala ini dirujuk sebagai mengenakan “asas undang-undang” ke atas penggunaan Maklumat Peribadi anda. Asas undang-undang yang kami percaya untuk memproses Maklumat Peribadi anda mungkin termasuk:

 • Pelaksanaan Kontrak: Contohnya, untuk menjalankan kewajipan kontraktual kami dengan anda menurut kontrak untuk membekalkan barangan atau perkhidmatan. 
 • Kewajipan Undang-undang: Contohnya, sesetengah negara mempunyai syarat yang telus berkenaan interaksi dengan ahli profesional penjagaan kesihatan, atau keperluan untuk memberikan maklumat kepada pihak berkuasa jika berlaku kejadian buruk atau insiden perubatan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami.
 • Kepentingan Utama: Contohnya, semasa pemprosesan, Maklumat Peribadi anda menjadi kepentingan utama atau diperlukan untuk melindungi nyawa anda. 
 • Persetujuan: Contohnya, jika anda memilih untuk menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau dengan jelas memberikan persetujuan anda kepada kami untuk memproses Maklumat Peribadi anda. Jika anda memberikan persetujuan anda, anda juga boleh menarik balik persetujuan anda apabila dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, jika anda menghubungi kami. 
 • Kepentingan Sah: Ini mungkin termasuk, contohnya, mengurus, mengendalikan, menyelenggara dan menjaga laman web, sistem rangkaian dan aset kami yang lain; dan menyediakan ciri dan kefungsian dalam Perkhidmatan kepada anda.

10. Hak Subjek Data

Dalam keadaan tertentu, undang-undang privasi tempatan mungkin memberi anda hak yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda, seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah. Anda boleh menggunakan hak anda dengan menghubungi kami.

Kami akan mengendalikan sebarang permintaan untuk menggunakan hak anda menurut undang-undang yang berkenaan, tetapi sila maklum bahawa hak ini mungkin tidak mutlak. Kami boleh menolak atau menafikan permintaan menurut undang-undang privasi yang berkenaan. Selain itu, bergantung pada keadaan dan lokasi anda, tidak semua hak di bawah tersedia untuk anda.

Hak anda yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda mungkin termasuk yang berikut:

 • Menarik balik persetujuan: Jika kami menggunakan atau berkongsi Maklumat Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. 
 • Akses: Anda boleh meminta akses atau salinan Maklumat Peribadi anda. Anda juga boleh meminta jenis Maklumat Peribadi yang kami ada, tujuan kami memprosesnya dan orang yang menerima akses kepada Maklumat Peribadi anda.
 • Pembetulan dan Pemadaman: Anda boleh meminta kami membetulkan Maklumat Peribadi anda jika anda rasa maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap. Anda juga boleh meminta kami menghapuskan atau memadamkan Maklumat Peribadi anda dalam keadaan tertentu.
 • Mengehadkan Pemprosesan: Anda boleh meminta kami mengehadkan pemprosesan Maklumat Peribadi tertentu.
 • Kemudahalihan Data: Anda boleh meminta kami memberikan Maklumat Peribadi anda yang kami peroleh daripada anda, dan anda boleh meminta kami memberikannya kepada entiti lain.
 • Bantahan: Anda berhak untuk membantah pemprosesan kami terhadap Maklumat Peribadi anda bagi tujuan tertentu.
 • Membuat Aduan: Jika anda yakin kami menggunakan, mendedahkan atau memproses Maklumat Peribadi anda dengan cara yang tidak menurut undang-undang yang berkenaan, anda boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang relevan di negara anda.

Cara mengawal pilihan komunikasi anda:

Anda boleh berhenti menerima komunikasi e-mel profesional daripada kami dengan mengklik pada “batalkan langganan pautan” yang diberikan dalam komunikasi tersebut. Anda juga boleh mengawal sesetengah permberitahuan mudah alih yang anda terima daripada kami melalui tetapan pada peranti mudah alih anda dan dalam aplikasi mudah alih kami. Kami berusaha sedaya upaya untuk segera memproses semua permintaan pembatalan langganan. Anda tidak boleh menolak komunikasi berkaitan perkhidmatan (contohnya, pengesahan akaun, komunikasi transaksi, perubahan/kemas kini pada ciri Perkhidmatan, notis teknikal dan keselamatan).

11. Kemas Kini Terhadap Notis Privasi Kami

Notis Privasi ini mungkin dikemas kini secara berkala bagi menunjukkan perubahan dalam amalan maklumat kami. Jika kami melakukan sebarang perubahan ketara pada Notis Privasi kami, kami akan memberikan notis kepada anda melalui Perkhidmatan, atau melalui saluran komunikasi lain seperti menyiarkan notis pada laman web kami atau menghantar e-mel kepada anda. Jika kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan lain yang tidak dinyatakan dalam Notis Privasi ini, kami akan memaklumkan kepada anda. Anda boleh melihat kali terakhir Notis Privasi ini dikemas kini dengan memeriksa tarikh “terakhir dikemas kini” yang dipaparkan pada bahagian atas Notis Privasi ini. Sila semak sebarang perubahan dengan teliti. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Notis Privasi ini secara berkali bagi maklumat terkini berkenaan amalan privasi kami.

12. Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai soalan tentang Notis Privasi ini, amalan maklumat kami, atau cara Modern Health mengendalikan maklumat anda, atau jika anda ingin menggunakan hak anda, sila hubungi kami melalui e-mel atau menulis kepada kami di:

Modern Life Inc.
650 California Street, Floor 7, Office 07-128, San Francisco, CA 94108
E-mel: privacy@modernhealth.com

13. Notis untuk Pengguna California
Setakat anda seorang penduduk California dan “Maklumat Peribadi” anda tertakluk pada CCPA, Seksyen ini diguna pakai pada pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi kami, seperti yang dikehendaki oleh Akta Privasu Pengguna California 2018 dan pelaksanaan peraturannya (“CCPA”). Apabila kami menggunakan istilah “Maklumat Peribadi” dalam konteks CCPA, kami merujuk kepada maklumat yang mengenal pasti, berkaitan, menerangkan, boleh dikaitkan, atau dihubungkan secara munasabah, secara langsung atau tidak langsung, dengan pengguna atau isi rumah tertentu di California. 

Dalam keseluruhan Notis Privasi ini, kami membincangkan dengan terperinci Jenis Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan daripada dan tentang pengguna. Di bawah CCPA, kami juga dikehendaki memberi anda “kategori” Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dan dedahkan dalam masa dua belas (12) bulan lalu untuk tujuan perniagaan: 


 • Pengecam.
  Nama sebenar, nama samaran, alamat pos, pengecam peribadi unik, pengecam dalam talian, alamat Protokol Internet, alamat e-mel, nama akaun, nombor Keselamatan Sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport, atau pengecam serupa yang lain.
 • Kategori maklumat peribadi disenaraikan dalam statut Rekod Pelanggan California (Kod Siv. Cal. § 1798.80(e)).
  Nama, tandatangan, nombor Keselamatan Sosial, ciri atau huraian fizikal, alamat, nombor telefon, nombor pasport, nombor lesen memandu atau kad pengenalan negeri, nombor polisi insuran, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan, nombor akaun bank, nombor kad kredit, nombor kad debit, atau sebarang maklumat kewangan lain, maklumat perubatan, atau maklumat insurans kesihatan. Sesetengah maklumat peribadi yang disertakan dalam kategori ini mungkin bertindan dengan kategori lain.
 • Ciri pengelasan yang dilindungi di bawah undang-undang California atau persekutuan.
  Umur (40 tahun ke atas), bangsa, warna kulit, keturunan, negara asal, kewarganegaraan, agama atau kepercayaan, status perkahwinan, keadaan perubatan, ketidakupayaan fizikal atau mental, jantina (termasuk jantina, identiti jantina, ekspresi jantina, kehamilan atau bersalin dan keadaan perubatan yang berkaitan), orientasi seksual, status bersara atau ketenteraan, maklumat genetik (termasuk maklumat genetik keluarga).
 • Maklumat komersial.
  Rekod harta benda persendirian, produk atau perkhidmatan yang dibeli, diperoleh, atau dipertimbangkan, atau sejarah atau kecenderungan pembelian atau penggunaan yang lain.
 • Maklumat biometrik.
  Ciri genetik, fisiologi, kelakuan dan biologi, atau corak aktiviti yang digunakan untuk mengekstrak templat atau pengecam atau maklumat lain yang mengenal pasti, seperti cap jari, cap muka dan cap suara, imbasan iris atau retina, ketukan kekunci, gaya jalan atau corak fizikal lain, dan data tidur, kesihatan atau senaman.
 • Internet atau aktiviti rangkaian serupa yang lain.
  Sejarah pelayaran, sejarah carian, maklumat berkenaan interaksi pengguna dengan laman web, aplikasi atau iklan.
 • Data geolokasi.
  Lokasi atau pergerakan fizikal.
 • Data deria.
  Audio, elektronik, visual, haba, olfaktori atau maklumat serupa.
 • Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan.
  Sejarah kerja semasa atau lampau atau penilaian prestasi.
 • Kesimpulan yang dibuat daripada maklumat peribadi lain.
  Profil yang menggambarkan pilihan, ciri, trend psikologi, kecenderungan, kelakuan, sikap, kecerdasan, keupayaan dan kebolehan seseorang.
 • Menyahidentiti maklumat pesakit
  Maklumat pesakit yang telah dinyahidentiti menurut 45 C.F.R. § 164.514(b)(1) atau (2).

Kami memperoleh kategori Maklumat Peribadi yang disenaraikan di atas daripada sumber berikut (selain secara langsung daripada pengguna), seperti yang dikenal pasti dalam Notis Privasi ini:

 • Jenis Pengguna
 • Maklumat Peribadi yang Diperoleh Daripada Pihak Ketiga

Kami mendedahkan kategori Maklumat Peribadi yang disenaraikan di atas kepada kategori pihak ketiga yang berikut, seperti yang diterangkan dalam Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi. 

Kami mengumpulkan dan mendedahkan kategori Maklumat Peribadi yang disenaraikan di atas untuk tujuan perniagaan, seperti yang diterangkan dalam Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi. 

Penjualan Maklumat Persendirian 

Dalam dua belas (12) bulan lalu, kami tidak mengetahui yang kami menjual sebarang Maklumat Peribadi Pengguna California, atau tidak tahu yang kami menjual Maklumat Peribadi Pengguna California bawah umur enam belas (16) tahun. CCPA mentakrifkan “jualan” sebagai: menjual, menyewa, mengeluarkan, mendedahkan, menyebarkan, menyediakan, memindahkan atau berkomunikasi secara lisan, secara bertulis, atau melalui cara elektronik atau cara lain, Maklumat Peribadi pengguna kepada perniagaan lain atau pihak ketiga bagi tujuan kewangan atau pertimbangan berharga. 

Jika kami menjual Maklumat Peribadi anda, kami akan memaklumkan kepada anda, dan jika anda menyerahkan permintaan pengguna yang boleh disahkan kepada kami menggunakan maklumat hubungan dalam Seksyen 12 di atas, kami akan mendedahkan senarai yang mengandungi kategori Maklumat Peribadi kepada anda yang menunjukkan kami menjual maklumat tersebut menurut syarat CCPA. 

Hak Privasi California
Penduduk California boleh menggunakan hak privasi CCPA tertentu berkaitan dengan Maklumat Peribadi mereka:

 • Notis: Hak untuk dimaklumkan tentang kategori Maklumat Peribadi yang akan dikumpulkan pada atau sebelum waktu pengumpulan dan tujuan maklumat tersebut akan digunakan dan dikongsi.
 • Hak untuk Tahu/Akses:Anda berhak meminta kami mendedahkan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan, gunakan, dedahkan dan jual tentang anda, termasuk: Kategori Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dalam 12 bulan sebelumnya; Kategori sumber Maklumat Peribadi dikumpulkan; Tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpulkan atau menjual Maklumat Peribadi; Kategori Maklumat peribadi, jika ada, yang kami dedahkan untuk tujuan perniagaan atau jual kepada pihak ketiga dalam 12 bulan sebelumnya; dan Kategori pihak ketiga yang menerima atau membeli maklumat tersebut.
 • Kemudahalihan Data: Hak untuk menerima Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami sebelum ini.
 • Hak untuk Padam: Anda berhak meminta kami memadamkan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda.
 • Untuk Menolak: Anda berhak untuk menolak penjualan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga. Buat masa ini, kami tidak menjual Maklumat Peribadi anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bawah.
 • Hak untuk Tidak Didiskriminasi: Anda berhak untuk tidak menerima layanan diskriminasi oleh kami jika anda menggunakan sebarang hak yang diberikan kepada anda oleh CCPA.


Cara Menggunakan Hak California Anda
Jika anda penduduk California dan anda ingin menggunakan sebarang hak anda yang disenaraikan di atas, sila hubungi kami. Anda juga boleh melantik ejen yang dibenarkan untuk membuat permintaan bagi menggunakan hak anda bagi pihak anda. Untuk berbuat demikian, anda hendaklah menghubungi kami. 

Semasa kami mengambil langkah bagi memastikan individu bertanggungjawab untuk menerima dan menjawab permintaan anda, tahu tentang hak anda dan cara membantu anda menggunakan hak-hak tersebut, semasa anda menghubungi kami untuk menggunakan hak anda, kami minta agar anda patuhi garis panduan berikut:

 • Beritahu Kami Hak Yang Anda Gunakan: Nyatakan hak yang anda mahu gunakan dan Maklumat Peribadi yang berkaitan dengan permintaan anda (jika ia tidak berkaitan dengan anda). Jika anda bertindak sebagai ejen yang dibenarkan bagi pihak penduduk California, sila nyatakan dengan jelas hal ini dan nyatakan kuasa anda untuk bertindak bagi pihak mereka.
 • Bantu Kami Mengesahkan Identiti Anda: Hubungi kami dan berikan maklumat yang cukup untuk mengesahkan identiti anda. Sila maklum bahawa jika pada mulanya kami tidak dapat mengesahkan identiti anda, kami boleh meminta maklumat tambahan untuk melengkapkan proses pengesahan. Sebarang Maklumat Peribadi yang anda dedahkan kepada kami untuk tujuan pengesahan identiti anda, akan digunakan untuk tujuan pengesahan sahaja. 
 • Arahan bagi Penghantaran Jawapan Kami: Maklumkan kami berkenaan mekanisme penghantaran yang anda mahu untuk menerima jawapan kami. Anda boleh nyatakan, contohnya, e-mel, mel, atau melalui akaun anda (jika anda mempunyai akaun dengan kami).

Sila maklum bahawa anda tidak perlu mencipta akaun dengan kami untuk membuat permintaan bagi menggunakan hak anda di bawah ini.

Cara Kami Menjawab Permintaan Anda
Dalam semua kes, kami akan menjawab permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari bagi mengesahkan penerimaan permintaan anda dan memberikan maklumat kepada anda tentang cara kami memproses permintaan anda. Kemudian, kami akan menjawab permintaan anda secara subtantif dalam tempoh empat puluh lima (45) hari. Walau bagaimanapun, jika perlu secara munasabah, kami boleh melanjutkan masa jawapan kami empat puluh lima (45) hari lagi, dengan syarat kami menghantar notis pelanjutan tersebut kepada anda terlebih dahulu. Kami akan memberikan maklumat kepada anda melalui mekanisme penghantaran pilihan anda. Jika maklumat diberikan kepada anda secara elektronik, kami akan memberikan maklumat tersebut kepada anda dalam format boleh alih dan, setakat yang boleh diterima secara teknikal, dalam format yang boleh dibaca, terus digunakan yang membolehkan anda menyampaikan maklumat ini tanpa halangan. 

Sila maklum bahawa kami tidak akan mengenakan caj kepada anda kerana membuat permintaan, dengan syarat anda membuat tidak lebih daripada dua (2) permintaan setahun. Jika anda membuat tiga (3) permintaan atau lebih, dalam tempoh dua belas (12) bulan, kami boleh menolak untuk menjawab permintaan tersebut, jika kami mendapati permintaan tersebut tidak berasas atau keterlaluan (contohnya, permintaan berulang), atau kami boleh mengenakan caj yuran yang munasabah dengan mengambil kira kos pentadbiran bagi menyediakan maklumat tersebut atau komunikasi atau menjalankan tindakan yang diminta. Jika kami menolak permintaan tersebut, kami akan memberikan notis dan sebab atas penolakan kami.

Menghubungi Ketua Peguam California

CCPA memberikan hak kepada Pengguna California untuk membuat aduan dengan pejabat Ketua Peguam California. Pejabat Ketua Peguam boleh dihubungi di https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company atau melalui telefon di talian: (916) 210-6276. 

Walau bagaimanapun, kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami terlebih dahulu, agar kami boleh membantu dalam menyelesaikan sebarang aduan anda.